Kettősállampolgárságról - hitelesen

Rudolf János küldte be 2022. 10. 22., szo – 10:00 időpontban

A magyar újságírás színvonala pártfüggetlenül ócska. Nem kicsit, nagyon. Bármelyik újságíró kideríthetné, hogy a többes állampolgárság kérdése a nemzetközi jogban nem is olyan egyszerű kérdés és nem igaz az, hogy általánosan elfogadott, a nemzetközi jog védi, meg hasonló szövegek, amikkel politikusok házalnak TV-műsorokban. A többes állampolgárságra Európában nem is olyan régen még mint kifejezetten kerülendő helyzetre tekintettek.

A nemzetközi jog, konkrétan az Európa Tanács vonatkozó egyezménye, kifejezetten megengedi, hogy az egyezmény részes államai ex lege (törvényi alapon, nem külön hatósági döntéssel) megfosszák saját állampolgárságuktól azokat, akik önként (vagyis nem pl. születéssel) megszerzik egy másik állam állampolgárságát.
Article 7 – Loss of nationality ex lege or at the initiative of a State Party
1. A State Party may not provide in its internal law for the loss of its nationality ex lege or at the initiative of the State Party except in the following cases:
1. voluntary acquisition of another nationality;
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/166.htm

Az 1963-as strasbourgi egyezmény (szintén európa tanácsi, de nem azonos a fentebb már emlegetett egyezménnyel) kifejezetten az ilyen helyzetek csökkentése érdekében született:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/043.htm
A részes államok (Ausztria, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Egyesült-Királyság, Írország, Olaszország, Norvégia, Hollandia stb.) között az érvényesült, hogy egyikük sem engedte állampolgárainak egy másik, az egyezményben részes állam állampolgárságának megszerzését

Belgium csak 2008-ban, Franciaország csak 2009-ben lépett vissza ettől a szabályozástól, addig állampolgáraik automatikusan elvesztették a belga, ill francia állampolgárságot, ha mellé pl holland vagy angol állampolgárságot szereztek.
De pl. Hollandiában most is az a főszabály, hogy ha egy holland megszerez egy másik állampolgárságot, elveszíti a hollandot (2003-ig ez alól kivételek sem voltak, 2003 óta vannak kivételek)
http://www.ind.nl/en/inbedrijf/actueel/Dubbele_nationaliteit_mag_dat.asp
A holland külügyminisztérium honlapján információ angolul:
http://www.minbuza.nl/en/Services/Consular_Services/Dutch_Nationality/Acquiring_a_different_nationality
látható, a kivételek nagyon szűk kőrűek, vagyis még a liberális Hollandia sem nagyon rajong a többes állampolgárságért...

Legvégül pedig: ”Minden állam saját joga szerint határozza meg, hogy kik az állampolgárai”
Állampolgárságról szóló Európai Egyezmény (1997), 3. cikkely 1. pont
http://www.complex.hu/kzldat/t0200003.htm/t0200003.htm

Néplap - Rudolf János - 2010 május

Egy értelmes szöveghez lehet egy nagyon durva zene. Ezzel a zenével másolom Ferencet, mert igaza van!
Ez nem himnusz, ám figyeljétek arcokat majd felállnak. Nem nacionalizmus, hanem meghaltak. Pont ezért haltak meg, hogy ez ma már ne legyen téma - és mégis téma.

Új hozzászólás